Formulari

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kush është kujdesur për rritjen e fëmijës?
A ka qenë në çerdhe apo në ndonjë institucion tjetër?
A pranoni që fëmija juaj të fotografohet ose të filmohet? Fotot dhe filmimet postohen në webfaqen zyrtare të facebook-ut dhe Instagramit!
A pranoni që fëmija juaj të kontrollohet në flokë (morrat dhe thërijat) përgjatë rutinave vjetore?
Unë dëshmoj për vërtetësinë e deklarimit tim, ndërsa institucioni nuk merr përgjegjësi nëse unë si prind e kam fshehur të vërtetën.